Vytisknout

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS)

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), které byly dříve označovány pod pojmem elektrická zabezpečovací signalizace (EZS), jsou celkovým souborem technických prostředků, jejímž prostřednictvím je řešena ochrana proti neoprávněnému vstupu. Neoprávněný vstup nepovolaných osob je tak díky tomuto systému včas rozpoznán a zároveň signalizován a jsou tak eliminovány případné škody.

Systém PZTS je tvořen z ústředny, z ovládací klávesnice, z detektorů a z koncových zařízení. Tento systém lze realizovat jako nezávislou aplikaci nebo jako součást systémů v rámci sjednocení dalších systémů (např. CCTVEKV).