Vytisknout

Elektronická kontrola vstupu

Elektronická kontrola vstupu (EKV) slouží k zabránění, kontrole a regulaci vstupů osob do objektu nebo jeho části. Systém umožňuje sledování pohybu osob v definovaných zónách, jejich vyhledávání, až po kontrolu jednotlivých průchodů.

Nejrozšířenějším prostředkem k identifikaci, které se u tohoto systému používají, je identifikační neboli personální karta, kterou se osoby prostřednictvím čtecích zařízení registrují. Toto zařízení zaregistruje informace, které jsou na kartě obsaženy, poté je předá řídící jednotce, která je vyhodnotí a dle nastavených přístupových práv povolí nebo popřípadě zamítne vpuštění do daného prostoru. Postupem času jsou stále častěji uplatňovány tzv. biometrické čtecí zařízení, kde se osoby identifikují u čtecího zařízení prostřednictvím otisku prstů, oční duhovky, aj.

Systém EKV lze nejen integrovat do celkového systému elektronické ochrany objektu, ale lze jej využít jako samostatný systém například v hotelích, nemocnicích, atd.